Random photos

What’s new

25th March 2009
On 4th March 2009, we founded a new subsidiary company Podhoran Polska Sp. z o.o. seated in Dabrova Gornicza and a branch plant in the town of Piotrków Trybunalski (see Contacts)
Usługi paletowe

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę zarządzania paletami, m.in. następujące usługi:

Pallet repair


We repair all types of pallets
3 options:
• at the customer’s place
• at our place, transport from the customer’s place and back
• changing bad pallets for good ones

Sorting pallets


2 options:
• at the customer’s place
• at our place, transport from the customer’s place and back

Repurchase of pallets of all kinds


We will repurchase and transport both EUR pallets and custom pallets from your company.

Pallet disposal


We dispose all kinds of pallets in an environment friendly way. We hold a licence for pallet disposal.

Pallet recycling


We recycle the used pallets that are not suitable for further use. The recycling process is made by cutting the pallets into construction elements. The usable elements are used for the repaired pallets production. Pallets made this way are of a good quality, they are fully functional, and have a better price than new pallets.

Second-hand pallet sale


We sell following types of used pallets:
• EUR A light
• EUR A dark
• Standard 80 x 120 cm
• Standard 100 x 120 cm

Pallet lease


If you need some pallets for a short time, we can provide you with a pallet lease including the transportation of the leased pallets to and from your place.

Naprawa palet
Sortowanie palet
Skup palet wszelkiego
   rodzaju

Sprzedaż palet
Utylizajca (przetwarzanie)
   palet

Sprzedaż palet używanych
Dzierżawa (wynajem) palet


W razie potrzeby jesteśmy gotowi działać w systemie Just-In-Time, zawierającym utrzymywanie na składzie zindywidualizowanych palet o niestandardowych wymiarach, aby dostarczyć je naszym klientom.

Ponadto oferujemy całościowy OUTSOURCING, system, który umożliwia klientom zlecenie wykonywania wszystkich usług paletowych przez naszą firmę. W praktyce oznacza to, że transportujemy palety od klienta do naszej firmy, sortujemy je ze względu na rodzaj, jakość oraz możliwość ponownego użycia, a następnie je naprawiamy lub utylizujemy oraz dostarczamy otrzymane palety z powrotem do klienta. Odkupujemy pozostałe palety i/lub dostarczamy potrzebne palety korzystając z palet na składzie. Aby zmniejszyć koszty możemy sortować i naprawiać palety w okolicy lub na terenie posiadłości klienta przy użyciu naszej technologii i siły roboczej.